Anıtlar çoğunlukla tepeden inme ideolojik araçlar olarak tasarlanır ve kullanılır. Kolektif deneyimler çarpıtılmış bir şekilde tasvir edilir, çünkü ifade eden taraf önyargılı bir temsil yaratma eğilimindedir. Kolektif deneyimdeki bireyler genellikle temsil aşamasına katılmazlar ve sadece temsilden etkilenmeleri beklenir.

CoronaAnıtı, yapımında otoritelerin kararlarının etkili olduğu, çoğunlukla şehir meydanlarında karşımıza çıkan, sabit ve heybetli anıtların aksine katılımcıların katkısıyla çevrimiçi ortamda şekillenecek, COVID-19 salgınına dair bireysel deneyim, duygu, düşünce ve hatıraların nesnelerle temsil edildiği, dijital bir anıt.                                                       

“İnsan psişesi için gündelik hayatta kalma araçlarına bizzat sahip olmak ne kadar önemliyse ki- şinin kendisi için bir Loculus’u talep edebilmesinin o derece önemli olduğu, ekonomik kriz durumlarında ve yoğun kayıp durumlarında bilhassa açığa çıkar. Bu kriz durumları her şeyden önce yoksulluk, göç, bedensel ve psikolojik tehdit zamanlarıdır.” 

(Andreas Gehrlach, Loculus: Mülkiyetin Bireysel Mekanları, Türkçesi: Kıvanç Tanrıyar, Yort, 2021)

 

Bu proje aracılığıyla yanıtını aradığımız sorular şunlar:

  • Bir salgın nasıl tasvir edilir?
  • Ekonomik güvencesizlik, korku, sağ kalma histerisi ve izolasyonu beraberinde getiren salgın hayatlarımızı ne şekilde etkiliyor? 
  • Mesafe, kayıp, yas ve özlemin üzerimizde bıraktığı izler neler?  
  • Salgının hayatlarımıza etkilerini, nesne ve bu nesnelere dair sahip olduğumuz duygular üzerinden anlatabilir miyiz?
  • Bu nesne ve hikayeler bir araya geldiğinde toplumsal bilinç ya da bilinçdışı hakkında neler söyleyecekler?  
  • Salgınla birlikte görünür hale gelen toplumsal meseleler neler? Bu meselelerin ne derece farkındayız?
  • Nesnelerle kurduğumuz bireysel ilişki ve onlara yüklediğimiz duygular nerede kesişip, nerede birbirinden ayrışıyor? 
  • Duygu ve anılarımız, hastalık gibi birbirine bulaşarak çözüm yolları oluşturabilir mi? 

 

Katılım için:

-salgın süreci ile bağdaştırdığınız bir nesne seçmeniz, 

-nesnenin fotoğrafıyla birlikte, seçtiğiniz nesneye dair duygu, düşünce ve hatıralarınızı aktardığınız kısa bir hikâyeyi KATILIM sekmesine kaydetmeniz yeterli. Göndereceğiniz fotoğraf ve hikayeler sizin tercihinize göre anonim olarak ya da bizimle paylaşacağınız bir rumuz ile sergilenecek.  

Corona Anıtı, Eskişehir’de ikamet eden üç kurum tarafından tasarlandı: Eskişehir Okulu, Eldem Sanat Alanı,Yort Kitap.

Projenin duyurulmasındaki desteklerinden ötürü Tepebaşı Belediyesi’ne ve Odunpazarı Kent Konseyi’ne teşekkür ederiz.

Bu proje, Anadolu Kültür, MitOst, Stiftung Mercator, European Cultural Foundation, iac Berlin ve Chrest Foundation tarafından desteklenen VAHA projelerinden biridir.